ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 34200003 (120 m3)

Προστασία των πολύτιμων προϊόντων σας χάρη στον έλεγχο της ιδανικής θερμοκρασίας 

Σχεδιασμένη για εγκατάσταση στον χώρο αποθήκευσης, η μονάδα αποθήκευσης της Jasopels διατηρεί ιδανική θερμοκρασία 10-20 °C και σχετική υγρασία 75-80% εξασφαλίζοντας την προστασία των πολύτιμων προϊόντων σας.

Η μονάδα αποτελείται από τα εξής:

  • Ανεμιστήρα
  • Μονάδα ψύξης
  • Μονάδα υγρασίας
  • Αισθητήρες 
  • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου