ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 23100107

Καθαρίζει καλύτερα και εξυπνότερα

Η ισχυρή μηχανή πλύσης της Jasopels για κανάλια συλλογής κοπριάς καθαρίζει αποτελεσματικά με ρυθμό 200 μέτρων/ώρα – χωρίς πιτσιλίσματα στους γύρω χώρους του υπόστεγου ή στα κλουβιά, στα μινκ ή στο προσωπικό. Η κοπριά μένει στο κανάλι συλλογής κι έτσι μειώνεται ο κίνδυνος μολύνσεων.