ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ XXL
ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ XXL
ΚΩΔΙΚΟΣ: 5920-120443
Το πακέτο αναβάθμισης για το ρομπότ εκδοράς XXL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν πιο ομαλή, αποδοτική και ασφαλή ροή εργασιών.
 
  • Προσθήκη φωτιστικού σώματος που εξασφαλίζει φωτεινή ισχύ 500 lux στηn περιοχή της κρούσης 
  • Τοποθέτηση σιγαστήρα που εξασφαλίζει χαμηλά επίπεδα θορύβου 
  • Νέα βαλβίδα ταχείας εκκένωσης/ομαλής εκκίνησης που εξασφαλίζει βελτιωμένη εξαέρωση και καλύτερη εκκίνηση
  • Εγκατάσταση νέων οθονών
  • Δυνατότητα χειρισμού με τα δύο χέρια που διευκολύνει την εκτέλεση της εργασίας
  • Όταν τα χέρια σας είναι απασχολημένα, μπορείτε να χειρίζεστε τη μηχανή με τον ποδοδιακόπτη 
  • Πτερύγια στο μάνδαλο των πελμάτων που επιτρέπουν τη ρύθμιση της εγκάρσιας τομής προς τα κάτω  
Εγκατάσταση διακοπτών έκτακτης ανάγκης στον ποδοδιακόπτη, την οθόνη ενδείξεων και στα ελαστικά με καρφιά