ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 34400002

Εξαιρετική αποδοτικότητα και εύχρηστη οθόνη ενδείξεων

Η εξαιρετικά αποδοτική μονάδα υγρασίας της Jasopels για μονάδες εκτροφής και στεγνωτήρια διαθέτει υγροστάτη και δύο ακροφύσια.