ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΝΤΡΟΜ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΝΤΡΟΜ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 32500032 (150cm)

Εύρυθμη λειτουργία και συντονισμός των εργασιών που εξασφαλίζει βέλτιστη ροή

Η μεταφορική ταινία τοποθετείται σε σειρά με το ντρομ πτωμάτων, ώστε τα θανατωμένα μινκ, καθώς εξέρχονται από το ντρομ, να οδηγούνται απευθείας επάνω στη μεταφορική ταινία. Χάρη σε μια μονάδα ελέγχου η μεταφορά γίνεται με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιείται ο τεμαχισμός και η εκδορά από τη μηχανή κοπής και το ρομπότ εκδοράς.