ΠΑΓΚΟΣ ΕΚΔΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΑΓΚΟΣ ΕΚΔΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 32100022

Εξοικονομεί χρόνο κι αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας

Η μεταφορική ταινία ελέγχεται από αισθητήρα ώστε να υπάρχει πάντα ένα μινκ έτοιμο στην έξοδο, κι έτσι να εξασφαλίζεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για το προσωπικό εκδοράς. 

Πλάτος: 
150