ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΕ CO2

Μέσα από τη συνεχή, στενή συνεργασία με τους εκτροφείς μινκ, η Jasopels σχεδιάζει εξοπλισμό που αυξάνει την αποδοτικότητα των βασικών διεργασιών και ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των εκτροφέων. Η θανάτωση των ζώων και η έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία δερμάτων υψηλής ποιότητας είναι πλέον πιο απλή από ποτέ χάρη στην αξιοπιστία, την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων της Jasopels.