Εκδορά & CO2

Όσον αφορά τη διαδικασία εκδοράς, οι εκτροφείς έχουν δύο βασικές επιλογές. Εάν η μονάδα σας διαθέτει αρκετό προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών εκδοράς και κοπής, μπορείτε να προμηθευτείτε ξεχωριστό εξοπλισμό κοπής, ανάρτησης σωμάτων και εκδοράς ώστε να επιμερίσετε τις εργασίες και να εξασφαλίσετε ομαλή και βελτιστοποιημένη ροή εργασιών. Εάν, πάλι, όλες οι εργασίες εκδοράς εκτελούνται από ένα άτομο, το «όλα σε ένα» ρομπότ εκδοράς Jasopels XXL που διεκπεραιώνει ολόκληρη τη διαδικασία εκδοράς είναι η κατάλληλη λύση για σας.