Ντρομ

Η Jasopels σχεδιάζει και κατασκευάζει ντρομ για κάθε χρήση, προκειμένου ο κάθε εκτροφέας να βρίσκει την κατάλληλη λύση για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες του.