Αντλίες κοπριάς

Ισχυρές αντλίες σχεδιασμένες με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες σας

Οι αντλίες ξηρής τοποθέτησης 6,5 ίππων και έκπλυσης με αντίστροφη ροή 2 ίππων της Jasopels αποτελούν μια εξαιρετικά απλή λύση για την απομάκρυνση των αποβλήτων. Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να καλύψετε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας απόλυτη συμβατότητα με τις εγκαταστάσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα για τις αντλίες της Jasopels στον κατάλογό μας (σελίδα 21)