Υπόστεγα

Το Τμήμα Κατασκευών της JASOPELS είναι γνωστό σε όλους τους πελάτες μας για την αξιοπιστία του και για την κατασκευή υπόστεγων εξαιρετικής ποιότητας, τόσο σε επίπεδο υλικών όσο και σε επίπεδο κατασκευαστικής αρτιότητας.

Ξεκινώντας με την υποβολή προσφοράς και τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη μας, περνώντας στη συνεργασία με τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους και καταλήγοντας στην υλοποίηση και την παράδοση του τελικού προϊόντος, η JASOPELS A/S παρακολουθεί διαρκώς τα χρονοδιαγράμματα καθώς και την ποιότητα τόσο των υλικών όσο και των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζει το επίπεδο ποιότητας που αποτελεί το σήμα κατατεθέν μας.

Το Τμήμα Κατασκευών της JASOPELS έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα την τελευταία δεκαετία, από μικρά, χαμηλοτάβανα τυποποιημένα υπόστεγα 2 σειρών έως αχανή και πολυδαίδαλα υπόστεγα 12 σειρών, με επιφάνεια που υπερβαίνει τα 8.000 m2, που φιλοξενούν 4.000 και πλέον θηλυκά και τα νεογνά τους σε ένα ενιαίο υπόστεγο.

Μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια

Είτε κατασκευάζετε ανοικτά τυποποιημένα υπόστεγα 2 σειρών είτε κλειστά υπόστεγα 16 σειρών, η Jasopels σάς καλύπτει παρέχοντάς σας όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε για την υλοποίηση της λύσης στέγασης που είναι ιδανική για τις δικές σας ανάγκες. Θα έχετε τη βοήθειά μας σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό ως την εκτέλεση, και θα φροντίσουμε ώστε κάθε κατασκευαστική εργασία και κάθε παράδοση να γίνεται στον συμφωνημένο χρόνο και στη συμφωνημένη τιμή. 

Διαβάστε περισσότερα για τα υπόστεγα της Jasopels στον κατάλογό μας (μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ)